Rotterdam en de Zalmhaventoren

 

010 Rotterdam

 De Zalmhaventoren wordt het hoogste gebouw in Nederland
 
 

 


De Zalmhaventoren wordt het hoogste gebouw in Nederland

AM en Amvest mogen de Zalmhaventoren in Rotterdam realiseren. Met in totaal 218 meter wordt het gebouw naar ontwerp van Dam & Partners en Kaan Architecten veruit het hoogste gebouw van Nederland.

De Zalmhaventoren is gepland tussen de Gedempte Zalmhaven en de Houtlaan in het Rotterdamse Scheepvaartkwartier, aan de voet van de Erasmusbrug. In de Zalmhaventoren komen 255 appartementen, kantoren, een parkcafé, een restaurant op de 56e verdieping en een publiek toegankelijk uitkijkplatform.


De Zalmhaven lag vroeger aan de westkant van de stadsdriehoek en stamde uit de zeventiende eeuw (1693). De zalmvisserij kwam er tot grote bloei in de negentiende eeuw en er waren ook diverse scheepswerven gevestigd. Maar na WOII is er weinig activiteit meer geweest en in 1991 werd de Zalmhaven gedempt voor de aanleg van de Erasmusbrug.


Ons project loopt ten einde.
De domeinnaam zalmhaventoren.nl en zalmhaventoren.com
 zijn te koop of te huur.

info@domeinnaamvoorjou.nl
 


Vanaf 2007 zijn er plannen voor de Zalmhaventoren op de plek waar nu nog het oude kantoorgebouw Salmpoort staat van eerst Nedlloyd en later Smit Internationale aan de Houtlaan. Het totale project omvat een woontorencomplex van 188 meter met een mast (een zogenaamde spire) van circa 24 meter, geflankeerd door een samenstel van lagere, gekoppelde gebouwen. De toren - die dus de hoogste van Nederland moet gaan worden - is een ontwerp van Diederik Dam van Dam & Partners Architecten. De lagere wooncomplexen zijn ontworpen door Kees Kaan van Kaan Architecten. Op 182 m hoogte moet er een panoramaterras komen.

Het plan ging echter vanwege de crisis de ijskast in en de bouwvergunning werd in 2013 weer ingetrokken. Er is begin dit jaar echter een nieuw ontwerp-bestemmingsplan gepresenteerd en de Zalmhaventoren staat nu gepland voor oplevering in 2020. Naast appartementen en kantoorruimte wordt ook de mogelijkheid onderzocht van een hotel in deze 'supertoren'. Vanuit de buurt is er echter veel protest tegen de komst van de bouwkolos en worden juridische stappen overwogen.
Bron: www.scheurmailrotterdam.nl


Burgerbrief over de Zalmhaventoren

Geachte leden van college van Burgemeester en Wethouders
Geachte raadsleden

Sinds enige jaren volg ik de discussie die is ontstaan over het wel of niet bouwen van de Zalmhaventoren. Binnenkort zal de gemeenteraad hierin een beslissing willen nemen en als geboren Rotterdammer heb ik hierover enige overwegingen en inzichten die ik, als ik zo vrij mag zijn, graag met u zou willen delen in deze open brief.


Rotterdam heeft de laatste jaren haar ambities als wereldstad met een levendig centrum vorm gegeven met schitterende nieuwe woon- en commerciële torens van een kaliber Nederland vreemd. Het draagvlak voor de ontwikkeling van deze stedelijke hoogbouw is bij de Rotterdamse burgers al die jaren onverminderd groot geweest. Van de Delftse Poort tot de Maastoren is men trots op de “skyline”
Langzamerhand is er een gebied aan het ontstaan voor mensen die stedelijk willen wonen op een manier die uniek is binnen Nederland en zelfs Europa. De verwachting is dan ook dat de aantrekkingskracht van dit gebied groter zal worden in gelijke tred met de ontwikkelingen.

In de stadsvisie 2030 geeft Rotterdam aan dat het huidige aanbod van woningen niet aansluit op de vraag van de groepen die Rotterdam wil behouden en aantrekken. Het zich binnen de stadgrenzen laten vestigen van hoger opgeleiden en hun bedrijven maakt deel uit van een concurrentiestrijd die Rotterdam aangaat met een voor Europa unieke urbane ontwikkeling van de binnenstad.
De doelstelling om professionals met hoge inkomens naar Rotterdam te halen is door o.a. de bouw van iconen zoals de Erasmusbrug en de ontwikkeling van de Wilhelminapier in dit gebied veelbelovend. De bouw van een 200 meter hoge toren onderstreept deze ambitie; de toren zal als geheel eigen icoon nog meer vorm kunnen geven aan het nieuwe Rotterdam.
Dit kan echter niet als vrijbrief gelden om ieder idee voor een hoge toren maar meteen te verwezenlijken. Goede argumenten en onafhankelijke gedegen rapporten moeten hieraan ten grondslag liggen voor zowel de voor- als de tegenstanders van een ontwikkeling in een bepaald gebied. Aanpassingen naar- en in samenspraak met alle belanghebbenden is niet alleen wenselijk maar ook vereist.

Steeds vaker wordt er met bewondering gekeken naar de huidige projecten en ambities van Rotterdam zowel in binnen- als buitenland. Je zou kunnen spreken van een “tipping point” of keerpunt dat aanstaande is. Met dit soort projecten zal Rotterdam namelijk “the place to be” worden. Binnen een Europa waar deze nieuwe skyline uniek is wil iedereen kunnen genieten van de schitterende uitzichten waar deze toren een onderdeel van zal worden. Mensen zullen niet alleen graag wonen op deze locatie, maar ook het uitzicht op deze locatie zal een aantrekkingskracht hebben op nieuwe Rotterdammers.

Angst is er dan dat het niet door laten gaan van een project als de Zalmhaven uiteindelijk als een rem kan werken op nieuwe projecten. Ontwikkelaars, ondernemers maar ook de bewoners van het centrum rekenen op de uitgesproken ambities van verdichting door hoogbouw binnen dit gebied. Verdichting die uiteindelijk zal leiden tot meer voorzieningen en de door ondernemers gewenste en reeds begrote uitbreiding van hun afzetgebied. Een onduidelijk beleid is voor investeringen funest.

Iedere vorm van woningbouw in een binnenstad zal de bereikbaarheid per auto van deze gebieden verminderen, daglicht ontnemen van het straatniveau, uitzichten van huidige bewoners veranderen en zelfs kunnen leiden tot ongewenste wind-effecten. Als dit de argumenten zijn om een project geen doorgang te laten vinden kan er onduidelijkheid ontstaan over wat nu werkelijk het beleid is dat Rotterdam voorstaat.
Het zou kunnen leiden tot precedent voor toekomstige projecten zoals het Centraal District aan het Weena of de ontwikkeling Weena Point bij Centraal. Hiermee kan het een nieuwe koers of in iedergeval het verwijt van onduidelijk beleid bewerkstelligen.
Verbeter de bereikbaarheid van het gebied per auto; de mogelijkheden zijn er. Beperk de hoeveelheid kantoorruimte en vergroot het aandeel commerciële invulling als er angst is voor leegstand. Neem voorzorgsmaatregelen zoals bomen en windschermen als de normen voor wind overlast dreigen te worden overschreden.

Rotterdam staat voor de keus het “vliegwiel” dat sinds decennia met zeer grote moeite in beweging is gezet verder te versnellen of krakend tot stilstand te laten komen.
Mijn pleidooi is dan ook: neem uw beslissing op basis van onafhankelijke rapporten, gestaafde feiten en uw eigen uitgesproken beleid. Zoek oplossingen voor de bezwaren en voorkom een niet bedoeld signaal naar de markt.
Grijp deze kans om leven te blazen in het Willemsplein door een open plint invulling of culturele voorziening. Promoot ook in dit project het groene dak en geef extra aandacht aan het Euromast park, tegen die tijd verbonden met het Museumpark, waar op loopafstand veilig kan worden gespeeld.

Na het Witte Huis, de Euromast en de Delftse Poort heeft Rotterdam het tempo flink opgeschroefd en is verder gaan bouwen aan een centrum waar iedere wereldburger in 2020 deel van zal willen uitmaken. Smoort u alstublieft deze ontwikkelingen niet in de kiem. Hier bonkt nog immer het nieuwe hart van Rotterdam.

Hartelijk dank voor het meewegen van deze argumenten.

Met vriendelijke groet,


Ons project loopt ten einde.
De domeinnaam zalmhaventoren.nl en zalmhaventoren.com zijn vanaf 25-11-2015 te koop of te huur.

info@domeinnaamvoorjou.nl


Rotterdam